MENU

LaLaport YOKOHAMA

**higashikaidoshinkansen*橫*sentotatsu "shin橫**", sai**denshaoyobi 步 line 12 funkanesokuno*tatsuhonshojo, traffic are convenient enough.
honshojo*shuryo "UNIQLO" tokyu閒jinaohinhai, eiyo*shohin***mokumato "we flatter 卡 *hon*", it is ioyobino 夠 *sukanjunichihoninshoku*ryokumatobishoku*jototo, kyotatatsu 270 kanshotenoyobisan*, ichiji*sokukaerimikyakumatokakushujumotomeoyobikobutsuyoku "Nojima" of han*kaden 產 article.

*gyojikan

kobutsu & service 10:00 am – 9:00 pm
san* 11:00 am – 11:00 pm
FOURSYUN normal 11:00 am – 10:00 pm
Hiroshi Ito bloom temple 9:00-22:00
higashi*kagejo 9:00-24:00
It is shosaishi*seijohigashi*kagejokammokakumitome (inshujii.).