MENU

LaLaport TOYOSU

yoshiginza*denshasaito 步 about ten minutes bell. Arrival possible yoshiyu*chosen "*shu*" as for lily sea gull line "*shu*" everybody.
yoshi*soarudaijo**suijotomoeshiminakatotatsu, memmukihigashikyo*matoioki. *kakantosainijidaikyo, position 絕 kamatokobutsushojo.
As for * "Yui 褲" tokyu閒jinaotohyaku*ten "large wound variety of goods", it is shurui*fu, about 180 katen**shuoko. ten*komatojiko, kaesakaizazaitsuyudaisekii, ichi*ennagamedaikaiichi*hin 嚐 san*matobishoku.

BANK OF COMMUNICATIONS

*gyojikan

kobutsu From 10:00 to 21:00
Service From 10:00 to 21:00
san* From 11:00 to 23:00
Marina Kitchen
(dainty food Hiroshi ground)
From 11:00 to 22:00
  • Mitsui Shopping Park MSP Wi-Fi FREE