sanikobutsuen* LaLaport *nanheitsukaiojingummitsushumatoshichushin, 步 kosokuka*tatsu JR Line Tokaido Main Line "Hiratsuka" *, shu*yuheitsukashibijutsukan, Hiratsuka-shi synthesis park install.
i "Hiratsuka life - My Third Place ..." irinen, *kai "*shu" ishudaimatotenhoioyobi**mato*kei, *genryomuronzedaretoka*ji*suzen*mato**kuukan.
The this outside, hon*hodokoshiyu* "Shonan ratio horse", it is "day 產 train" gosakumatotenho, *jimeiten, ioyobi**yujinaokobinkandomatofukukazaritentonetsumommatosanintento, tatatsu 247 ka**kakuruishohimmatotenho.

uyamaiseichui

  • Hall 內 sei**kage.
  • Hall 內 non-smoking. kyuenseishiyubiteijosho.
  • josanintenaruyubiteijoshogai, sei*inshoku.

↑PAGE TOP